Innovatief en Duurzaam

Duin Bouwbedrijf heeft een innoverend en duurzaam concept van energieplus woningen ontwikkeld. Deze woningen kunnen in de toekomst door vernieuwend gebruik zelfs energie opleveren. Duin Bouwbedrijf is zeer ervaren op het gebied van duurzaam en energieneutraal bouwen en heeft internationale contacten gelegd in bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken (Samsø), waarbij het concept van energie-pluswoningen wordt geëxporteerd.

trias-energeticaVaste bouwprincipes

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van toekomstige generaties. Daarom ontwerpen we volgens onderstaande criteria. Deze criteria dienen tevens als basis voor onze toekomstige bouwprincipes:

Trias Energetica

1. verminder energievraag;
2. gebruik bestaande energiebronnen rationeel;
3. gebruik duurzame energiebronnen.

Met andere woorden: wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken, en wat je wel gebruikt wek je bij voorkeur duurzaam op.