• Home
  • Kwaliteitsnormen

Kwaliteit voorop
Duin Bouwbedrijf heeft kwaliteit hoog in het vaandel. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet, zowel op technisch als organisatorisch vlak. Bovendien houden we ons aan de gestelde normen op het gebied van kwaliteit en proberen we vaak een stap verder te zetten. We werken conform de ISO 9001 certificatie-eisen. Dit is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Bouwgarant
Daarnaast proberen we opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te geven over de uitvoering van de werkzaamheden. We zijn via Bouwgarant in het bezit van een certificaat voor  Bouwgarant-aannemer'. Ons deelnamenummer is 2004074. U bent hierdoor verzekerd van vakmanschap en betrouwbaarheid. Bouwgarant is het grootste keurmerk in de bouw.

bouwgarant nieuw

Lidbedrijf van Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. De organisatie verenigt en verbindt 4300 kleine en grote bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

bouwendnederland logo

Erkend Leerbedrijf
Met de komst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn bedrijven verantwoordelijk geworden voor het praktijkgedeelte van de opleiding van hun leerlingen. Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. De praktische uitvoering ligt bij de leermeester of praktijkbegeleider van het leerbedrijf. Om als leerbedrijf erkend te worden door Bouwradius, moet een bedrijf aan strenge eisen voldoen.

Erkend Hoofdaannemer
Dit is een initiatief van het voormalig Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), nu Bouwend Nederland. Van 1996 tot 2008 was het ondergebracht in de zelfstandige Stichting ´De Erkende Hoofdaannemer´. Sinds 2008 bestaat deze stichting helaas niet meer. Er werd gewerkt volgens de NEN EN ISO 9000 normering, specifiek afgestemd op de kleine en middelgrote bouwbedrijven. Het werd als zodanig als een volwaardig kwaliteitssysteem beschouwd. Duin Bouwbedrijf heeft er voor gekozen om het  kwaliteitssysteem te blijven handhaven zodat kwaliteit verzekerd blijft.